1 muaj nga zhd ukja e Bedri Rexhepit, ende nuk di het asgjë për f atin e tij

Sot janë bërë 1 muaj prej kur Bedri Rexhepi është ra portuar si i zhd ukur nga familjarët e tij dhe deri më tani ende as kush nuk ka asnjë in formacion për ve ndndodhjen dhe gje ndjen shë ndetësore të tij. Kështu or ganet e shtetit të Kosovës kanë dë shtuar në gje tjen e gj urmëve të tij.

Gazeta ra portoi se kur Rexhepi u ra portua si i zhd ukur më 8 pr ill të këtij viti, ai dy shohet se kishte me vete rreth 30 mijë euro para të ga tshme. Këtë e ka ko nfirmuar për ‘Si njalin’ edhe vëllai i tij Adnani, por i cili ka thënë se nuk kanë in formacion se sa ishte shuma e tyre.
I riu nga Lipjani kishte në pronësi një biznes “Re nt a Ca r” dhe dys hohet se mo tivi i rrë mbimit të tij ka të bëjë pi kërisht me punën që bënte ai.

Be the first to comment on "1 muaj nga zhd ukja e Bedri Rexhepit, ende nuk di het asgjë për f atin e tij"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*