23-vj eςari Ië sht atzënë të d ashurën, motrën dhe tezen e të d ashurës…

E p abesueshme! Nuk është një sha ka, por një h istori e vërtetë, ajo e Alfios e treguar në pr ogramin “La B omba” për Radio DeeJay, në Itali. Alfio është një djalë 23-vj eçar kalabrez i bukur, i lidhur me një vajzë 19-vj eçare.

Kur zb uloi për sht atzëninë e saj nuk u l umturua shumë, kështu që vendosi që të mos bënte më s ks me të, për shkak të bll okimit ps ik ol gjik që iu krijua për shkak të s ituatës.

Kjo bëri që të hapej me nënën e të d ashurës, kështu që gruaja e shq etë suar nga fakti se mund të tra d ht on te të bijën, u ofrua për të pl otësuar nev0jat e tij s. ek s ua le, duke shkuar bashkë në shtrat. Por ky mo ment p asi0ni u pasua me një “su rprizë” aspak të këndshme, Alfio zb uloi se edhe vjehrra e tij mbeti sht atzënë. Kështu në gjendje de pr esi0ni, i riu u ngushëIIua me tezen e të dashurës së tij, deri kur përfunduan në shtrat bashkë… por edhe ajo mbeti sht atzënë.

Alfio t enton të shp ëtojë nga kjo situatë dhe ik ën jashtë shtetit në një qendër ng ushëllimi, ku takon motrën 17-vjeçare të së d ashurës së tij. Ai fillon të hapet me të, por edhe me ad oleshenten pë rfund0i në shtrat, duke e lënë shtatzënë. Alfio u arra ti s nga aItalia, por ajo që mbetet për t’u v erifikuar, është nëse të gjitha kanë mbetur shtatzënë realisht, apo ishte thjesht një gjetje për të futur në teIashe të riun.

Be the first to comment on "23-vj eςari Ië sht atzënë të d ashurën, motrën dhe tezen e të d ashurës…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*