24 mijë euro për një tr ajnim te Ermal Mamaqi/Aktori shq iptar e tall k eq:Ty të ka baba…

P aketa e trajnimit e Ermal Mamaqit është kthyer në një çështje d ebati edhe në st udiot televizive. 2 ditë më parë Mamaqi ndë rhyri l ive në emi sionin ‘P olitikOn” të Alfred Lelës dhe shpjegoi se po steri në fjalë nuk ka dalë nga ai dhe nuk është z yrtar për tr ajnimet që do të kr yhen.

Ndër të tjera Ermali u shpr eh i f yer nga fjalët e të ft uarve në st udio, që sipas tij i veshën epitete nga më të ndryshmet. Rrjeti “shp ërtheu” për çmimin “e kr ipur”/ Ermal Mamaqi flet për paketën e trajnimit për të arritur suksesin – Top Channel

Mesa duket Ermalit nuk i ka dalë ende inati dhe sot ka bërë një reagim të gjatë k undër Laert Vasilit. Ky i fundit ishte i ftuar në “PolitikOn” dhe vuri në dukje g abimet dr ejtshkrimore në po sterin e Ermalit e nuk ng urroi të bënte dhe ironi me to.

“Pra ky njeri thotë që është trajner, l ife c oach dhe do 24 mijë e uro në vit që të hysh me v etulla dhe të dalësh pa sy, sepse me këto g abime dr ejtshkrimore… Ng aqë është aktor hu mori, me ndoj se e ka nxj errë me humor. Nuk duhet m arrë s eriozisht. Unë nuk jam pedagog gjuhë-letërsie, fa tmirësisht ka qenë im-atë p rej të cilit kam ngrënë shumë çoka në kokë që të mësoj shqip”, u shpreh Laerti.

Pas emi sionit Ermali ka r eaguar sërish, këtë herë i r evoltuar k undër Vasilit. Ai ka p ublikuar një foto të vjetër të aktorit të humorit, ku shihet i shtrirë në një kr evat sp itali kur u d hu nua vitin e shkuar pas një sher ri me art istët e Aleancës për Mbr ojtjen e Teatrit. Mamaqi ja ka kthyer gati me të njëjtën m onedhë duke e ironizuar Vasilin për dh unën që i është u shtruar e që sipas tij e ka lënë me trauma.

“Laert me dh im bsesh… Më vjen k eq që ke ngrënë ço ka nga babi. F atkeqësisht dhu na atëherë ka qënë modë.

Be the first to comment on "24 mijë euro për një tr ajnim te Ermal Mamaqi/Aktori shq iptar e tall k eq:Ty të ka baba…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*