“27-vjeçari u ve tévrà pasi i kërkuan mb rapsht le kët e bl erjes së v otës”

Një 27-vjeçar është ve tvràrë me fo tòksínë, pasi është ndj érë i ké rcénuar nga ish-zyrtari i Ri lindjes, Eduart Ndreca, i cili pas hù mbjes së ka ndídaturës për deputet i PS në zg jedhjet e 25 pr illit në fs hatin e tij, i ka kërkuar të ndj érit le kët e dhéna për bl erjen e v otës.
Një dé noncim i tillë ka mbë rrítur në ru bkrikën e qytetarit di xhítal , të ish-kryeministrit Sali Berisha.

Bëhet me dije se ngj àrja ka ndodhur 4-5 ditë pas pë rfundimit të pro cesit zgj edhor, në fshatin Rrasë të Kalivacit, qendra ad ministrative Ungrej.
Sipas dé noncùesit, një 27-vjeçar i quajtur Kastriot Luka ka vr àrë veten pasi i kë rkonin mb ràpsht le kët e bl erjes së vo tës. Ng jàrja është re gjistruar në Lezhë.

Be the first to comment on "“27-vjeçari u ve tévrà pasi i kërkuan mb rapsht le kët e bl erjes së v otës”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*