97-vj eçarja në Shkodër bën thirrjen pr ekëse ditën e v otimeve: Është hera e fundit…

Prenë Nikolli nga qyteti i Shkodrës, ishte dje 97-vj eç, por kjo nuk e ka p énguar t’u dr ejtohet kutive të v otimit për të zgj edhur të pre feruarin e saj.

Në një d eklaratë për gazetarët ajo shprehet se ata që kanë të dr ejtën e v otës duhet ta u shtrojnë atë. Pas pr ocesit, ajo ka folur edhe përpara k amerave.

E m oshuara ka bërë th irrje që të gjithë të ma rrin pjesë në v otime. Më tej ajo ka th eksuar se për të këto janë zgj edhjet e fundit dhe hera e fundit që v oton.

Ndërkohë nuk shtroi pr ocese përsa i përket v ështirësive që m und të ketë hasur në pr ocesin e v otimit).

Sa je sot? ( Jam 97-vj eçe. Ke v otuar gjithmonë? ( Po, po. Ke ardhur me v otuar edhe sot? ( Edhe sot për herë të fundit (qesh).

Çfarë mesazhi ke për ata që v otojnë? ( Gjithkujt ja pl otësoftë Zoti d ëshirën, ku të ketë d ëshirë).

Duhet me ardhur me v otuar edhe njerëzit e tjerë? ( Po, kush ka të drejtë me v otuar po).

Po për p olitikanët cfarë mesazhi keni? ( S’di me u m arrë me p olitikanët pash nd erin).

Ju keni v otuar gjithmonë? ( Po. Ishte v ështirë me v otuar, pro cesi? ( Atje vura një…sa me thënë).

Be the first to comment on "97-vj eçarja në Shkodër bën thirrjen pr ekëse ditën e v otimeve: Është hera e fundit…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*