A mund ta gjeni dot shkronjen ‘P’? Vetem ata qe kane shikim te mpr ehte mund ta gjejne

Ku icet jane gjithmone te bukur dhe shume te ndj ekur ato jane zb avites dhe ju rr isin in teligjencen.
Ne ku icin e dites se sotme eshte gje tja e shkronjes P dhe kete e gjejne vetem ata qe kane shikim te mpr ehte dhe jo te lodhur.

Ne foton e me poshtme eshte fs hehur shkronja P a e gjeni dot?
Nese ju jeni gati mund te filloni ta beni edhe ju te stin dhe te pro voni veten sa te af te jeni ne keto ll oj te stesh.

Be the first to comment on "A mund ta gjeni dot shkronjen ‘P’? Vetem ata qe kane shikim te mpr ehte mund ta gjejne"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*