Aeroporti i Vlorës, Rama: Moment më i rë ndësishëm se va ksinat, baca Behgjet na shp ëtoi

Sot u në nshkrua kontrata për Aeroportin e Vlorës, që do të ndë rtohet nga ko nsorciumi pjesë e të cilit është edhe Behgjet Pacolli.

Pacolli dhe kompania e tij, Ma betex Group do të ndë rtojnë aeroportin e Vlorës në bashkëpunim me kompaninë Yda Group. Ky bashkim i dy kompanive të re gjistruara në Zvicër janë shp allur më 5 m ars fituese nga kompania shqiptare dhe do të in vestojnë një vlerë prej 104 milionë euro për ndë rtimin e këtij aeroporti.

Me Bacën Behgjet jemi shumë miq, por nuk nxori rru gën e një telefonate me mua, që të më thoshte dua të merrem me këtë, por hy ri në garë pa i thënë as kujt asgjë dhe e fitoi atë me një ko nsorcium me të gjithë ka pacitet.

Be the first to comment on "Aeroporti i Vlorës, Rama: Moment më i rë ndësishëm se va ksinat, baca Behgjet na shp ëtoi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*