Agim Bahtiri-Albin Kurtit: Miku Im I Çm uar, Me Ty Deri Në Vd ekje!

Kryetari i Mitrovicës Agim Bahtiri, pas zhv illimeve të fundit në li dhje me Li gjin për Zgj edhje, ka ardhur me një mesazh mbë shtetës për kry eministrin Albin Kurti.

Bahtiri shkruan krahas fotografisë me Kurtin, se nuk do të le jojmë sha ntazhim e or kestruar nga partitë e vje tra në si nkroni me li stën serbe.

“Miku im i çm uar Albin, me ty deri në vd ekje” shkruan Bahtiri në Fa cebook.

Postimi i plotë:Miku im i çm uar Albin, me ty deri në vd ekje.
Nuk do të lejojmë sha ntazhim e ork estruar nga partitë e vjetra në si nkroni me li stën serbe.

Be the first to comment on "Agim Bahtiri-Albin Kurtit: Miku Im I Çm uar, Me Ty Deri Në Vd ekje!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*