Ahmeti: Marrëveshja e Ohrit ndryshoi statusin p olitik dhe j uridik të shqiptarëve

Kr yetari i BDI-së, Ali Ahmeti duke kujtuar d ëshmorët e k ombit, kujtoi edhe m arrëveshjen e Ohrit e cila u nënshkrua pas k onfliktit të viti 2001. Ahmeti tha se kjo ma rrëveshje ka pasur çmimi të lartë, duke shtuar se ka ndr yshuar statusin p olitik dhe ju ridik të shqiptarëve në trojet e veta.

“Për m arrëveshjen e Ohrit çmimi ka qenë shumë i lartë, është ma rrëveshje e cila ndryshoj statusin p olitik dhe j uridik të shqiptarëve në trojet e veta. Ne m ohuam nd arjen e këtij shteti.

E konsiderojmë, e k onsideruam edhe në të kaluarën si shtet tonin por jo qeraxhi, por zot në shtëpinë tonë. Edhe pse kemi edhe shumë punë për të bërë por dalë zo tës edhe sot në shtëpinë tonë përderisa ke gjuhë, flamur dhe universitete s igurisht që edhe je”, tha kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti.

Be the first to comment on "Ahmeti: Marrëveshja e Ohrit ndryshoi statusin p olitik dhe j uridik të shqiptarëve"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*