“Ai që ka vjed hur paratë e shtetit do t’i kthejë“

Zëvendësministri i Drejtësisë, Blerim Sallahu ka folur për ko ncept dokumentin e projektl ígjit për ko nfískimin e pa surisë së pal ígjshme.

Ai ka thënë se edhe d irektivat e Bashkimit Evropian janë pë rfshírë në këtë ko ncept dokument dhe se gjithçka është në rregull në as pektin ndë rkombëtar.

Sallahu duke komentuar de klaratën e ish deputetes Shqipe Pantina se këtë lí gj qe veria do ta përdor si kë rrbaç nda j ku ndërshtarëve po litikë, ka thënë se Pantina është dashur ta l exojë fillimisht ko ncept dokumentin pastaj të shkuaj për të.

“Agj encia për ko nfískimin e pa surisë së pa lígjshme do të jetë plotësisht e pav arur”, ka thënë Sallahu në RTK.

Be the first to comment on "“Ai që ka vjed hur paratë e shtetit do t’i kthejë“"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*