Akt h eroik i kapur në video! Burri h idhet nga ura dhe i shp ëton j etën foshnjes që ra në ujë

Një ak sident i shumëfishtë ndodhi në këtë urë, duke lënë të plagosur të paktën 8 persona. Makina e lartë që shihni në këtë foto kishte një vajzë e cila ende nuk i kishte mbushur 2 vj eç. Si p asojë e aks identit, makina u var në urë, ndërsa në një mo ment të caktuar, vajza ra në det, nga një lartësi prej mëse 8 metrash.

Fatmirësisht, vogëlushja u shp ëtua. Gjithçka falë g uximit të një burri i cili po ashtu u përfshi në aks ident. Sipas me diave të hu aja, burri ka dalë nga mjeti i tij dhe ka parë vajzën në ujë. Ai ka vendosur të h idhet menjëherë nga ura dhe ka m undur ta shp ëtojnë vogëlushen.

M omentet kur ai shp ëton foshnjen janë kapur në k amera, nga disa persona në një varkë, e cila po l undronte disa dhjetëra metra larg vendit të ngj arjes. P amjet u p ublikuan nga d elmarvanow. com fillimisht, e më tutje në të gjitha mediat në SHBA.

Inc identi nd odhi të dielën, ndërsa burri që shp ëtoi vogëlushen nuk ka dashur ta bëjë veten pu blik apo të nj ohur me emër. Ka vendosur të qëndrojë në hije.

C NN po ashtu i ka kushtuar një a rtikull a ktit he roik të këtij burri, duke komunikuar dhe me përfaqësues të zj arrfikësve e spitalit në Maryland (SHBA). Një pr ej tyre, Ryan Whittington, i tha C NN se f atmirësisht vogëlushja është mirë dhe së shpejti do të da lë nga sp itali.

Be the first to comment on "Akt h eroik i kapur në video! Burri h idhet nga ura dhe i shp ëton j etën foshnjes që ra në ujë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*