Aktori i nderuar shqiptar në gjendje të r ëndë sh ëndetësore, familjarët bëjnë a pel: “Ka nevojë për një mr ekulli”

Artisti i m erituar i p opullit Guliem Radoja është në gje ndje të r ënduar sh ëndetësore pasi është pr ekur nga Covi d-19. Gjendja e tij u bë pu blike ditën e sotme gjatë një d aljeje live të djalit të tij në “Shqipëria L ive”.

I biri thotë se gje ndja e a rtistit është mja ft e v ështirë dhe ai th eksoi se ka n evojë për një mr ekulli. Normat e o ksigjenit po shkojnë nën 60 dhe duket se pavarësisht nd ihmës së dhënë në sp ital, ai ka nevojë për më shumë se kaq.

Në norma o ksigjeni që zbr iste në 60 për q ind. Tani më telefonojnë se nuk është mirë. I ka m ushkëritë tepër të r ënduara. Mesa duket i ka pasur para se të pr ekej nga Covi d, e kjo po zb ulon disa të fshehta të sh ëndetit të tij. Presim që natyra të bëjë punën e vet. E kam takuar, nuk doja që të f orcohej. Vetëm shtr ëngim duarsh dhe pë rqafim. Është e v ështirë ta shohësh prindin në atë gjendje, sidomos kur je larg dhe vjen e gjen ashtu”, tha Redi.

Be the first to comment on "Aktori i nderuar shqiptar në gjendje të r ëndë sh ëndetësore, familjarët bëjnë a pel: “Ka nevojë për një mr ekulli”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*