Albin Kurti qytetari i parë kosovar që do e marr va ksinën an ti-Co vid19

Albin Kurti do të jetë qytetari i parë kosovar, që do e marrë va ksinën an tiCo vid-19. Lajmi b ëhet i ditur nga Qe veria e Kosovës.

Kurti do të va ksinohet me va ksinën “As traZeneca” – Ox ford CO VID-19 në sa llën e spo rteve “1 Te tori” në Prishtinë nga ora 16:30.

Pas Kurtit, vak sinën pritet ta marrë sta fi shë ndetësor në Kosovë.

Be the first to comment on "Albin Kurti qytetari i parë kosovar që do e marr va ksinën an ti-Co vid19"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*