Albini vizitoi katër herë Shqipërinë dhe asnjëherë Kl inikën In fektive

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka kr itikuar kryeministrin Albin Kurti për vizitat e shp eshta në Shqipëri në kohë fu shate atje.

Abdixhiku ka thënë se për çdo dy orë vdes një kosovar nga CO VID-19, ndërsa ka thënë se Kurti i cili për dy javë ka qenë katër herë në Shqipëri, nuk e ka vi zituar as njëherë QK UK-në.

“Për çdo dy orë një kosovar vdes nga CO VID, kryeministri ka vendosur të bëjë fu shatë në Shqipëri, për dy javë kryeministri ka v izituar katër herë Shqipërinë, ndërsa Kl inikën In fektive këtu të mbu shura me 975 pa cientë as edhe një herë, i bëjë th irrje që të bëjë këtë vizitë sa më parë, të kuptojë nga afër gj endjen e njerëzve tanë, pa cientëve, mj ekëve dhe gjitha atyre që pë rballen me këtë k rizë. I bëjë th irrje që punën e parë çdo mëngjes ta nis nga QK UK”, ka thënë Abdixhiku në fjalimin e tij në Kuvend ku po de batohet për gje ndjen me pa ndeminë.

Be the first to comment on "Albini vizitoi katër herë Shqipërinë dhe asnjëherë Kl inikën In fektive"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*