Alfred Cako h abit me d eklarate e tij: Do vijë një dimër që do zgjasë 10 vjet! Behuni gati

K onspiracionisti shqiptar Alfred Cako par ashikon kohëra të vshtira për shq iptarët. Ai tha se dimri që do të vijë do të j etë shumë i v ështirë në botë. Ai i bën th irrje q everisë dhe shq iptarëve që të jenë të p ërgatitur.

“I bëj th irrje kr yeministrit të ardhshëm dhe shqiptarëve. Mos i shisni prodhimet bujqësore jashtë shtetit, sikur dhe me flori t‘ua japin. Ushqeni popullin tuaj. Grurë, misër, drithëra, zarzavate, vaj ulliri. Shqiptarët të ruajnë kafshët e tyre që të u shqejnë vendin.

Dimri 2021-2022 do jetë shumë i v ështirë në botë dhe do vijnë ti kërkojnë me çmime shumë të larta. Q everia ti ngrejë d oganat me çmime shumë të larta që ata të mos kenë m undësi të m arrin asnjë gjë. Të mbushen f rigoriferët plot në vj eshtë, me li mona m andarina, vaj ulliri etj.

Shqiptarët do të përb allojnë një dimër j ashtëzakonisht të fri kshëm. Më i fr ikshëm do jetë tjetri pasi është l uftë 10-vj eçare” tha Cako.

Be the first to comment on "Alfred Cako h abit me d eklarate e tij: Do vijë një dimër që do zgjasë 10 vjet! Behuni gati"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*