Alket Rizai e bën gjestin e madh për këtët vajzë greke që v uan nga s ëmundja e l igë: E gjithë Greqia h abitet nga veprimi human

Alket Rizai, shq iptari i dë nu ar për pe ng ma rrje në Greqi, i njohur për disa a rra tisje spe ktakolare dhe ak uza te renda te bera nd aj tij nga dre jtesia helene, ka bërë një gjest hu man qe ka te rhequr ve mendjen e op inionit p ublik ne Greqi.

Ai ka angazhuar të dë nu arit e tjerë në bu rgu n ku ai v uan dë n imin në shtetin fqinj, që të p aguajnë para për të mbledhur të ardhura në ndi hmë të një vogëlusheje. Fjala eshte për vogëlushen 8-vj eçare Evangelia Kastrinaki, hi storia e saj ka prekur shumë z emra.

E vogla nga Kreta v uan nga s ëmundja e k an cerit, dhe për të ma rrë një trajtim të sp ecializuar në Britani të Madhe, i duhen mjaft para, familja e së cilës nuk i ka kushtet e nevojshme eko nomike. Shumë qytetarë, të njohur dhe të panjohur me familjen e vajzës, kanë dhënë ko ntributin e tyre. Gjyshi i Evangelisë, Giorgos Kastrinakis, ka bërë të ditur në një l idhje direkte në një televizion grek, se mes per sonave që kanë dhënë ndihmë, është edhe i dë nuari shqiptar Alket Rizai.

Be the first to comment on "Alket Rizai e bën gjestin e madh për këtët vajzë greke që v uan nga s ëmundja e l igë: E gjithë Greqia h abitet nga veprimi human"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*