Amerikanët po ndërtojnë aeroplanin s upersonik: Prishtinë-New York për më pak se dy orë

Tani për tani, nuk m und të p aramendohet, por nëse i b esojmë pl anifikuesit me bazë në Florida, Aerion, deri në fund të d ekadës ne do të jemi në gje ndje të fl uturojmë midis Los Angelos dhe Tokios në tre orë.

Aerion AS3 është një a eroplan k omercial Mach 4+, pr odhuesit e të cilit thonë se do të jenë në gj endje të mbajnë 50 pasagjerë në një di stancë prej mbi 11 mijë kilometrash, r aporton C NN .

“Vizioni ynë është të ndë rtojmë një të ardhme ku njerëzimi të m und të u dhëtojë midis dy pikave në pl anetin tonë brenda tre orësh. Fluturimi supersonik është pika e fillimit, por ajo është vetëm – fillimi”, tha kr yetari, pr e sidenti dhe CEO i Aerion, Tom Vice, i cili më tutje shtoi se, “Ne duhet të kalojmë kufijtë e asaj që është e m undur”.

Në fillim të këtij viti, Aerion zgjeroi partneritetin e saj të vazhdueshëm me Qendrën Kërkimore të NASA-s Langley, me një f okus sp ecifik në fluturimet tregtare në diapazonin Mach 3-5.

Për ta thënë këtë në termat e sotme, kjo është 2,300 deri 3,800 milje në orë, ose 3,700 deri 6,200 km/orë – ose deri shtatë herë më shpejt se një aeroplan i rregullt i udhëtarëve.

Be the first to comment on "Amerikanët po ndërtojnë aeroplanin s upersonik: Prishtinë-New York për më pak se dy orë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*