An alisti nga Gjermania e kr ahason Gërvallen me gu ximin e Ibrahim Rugovës

Gërvalla ma hniti të gjithë me d eklaratën, të paa rsyeshme kr itikat nd aj saj
Një nd ër temat më të pë rfoluar ditëve të fundit mb etet fj alimi i m inistres të punëve të ja shtme të Kosovës, Donika Gërvalla në KS të O KB-së.

Fjalimi mbr esëlënës i ministres ar riti të bëhet temë di skutimi për vendin mirëpo preku edhe nd ërkombëtarët, shkruan “Bota sot”.

Në lidhje me këtë de klaratë të deputetes së PDK-së, ka folur për “Bota sot”, an alisti nga Gjermania, Idriz Zeqiraj.

Zeqiraj fillon duke përmendur de klaratën që një deputet nga op ozita kishte bërë në momentin kur filoti LVV dhe Lista “Guxo”, e që ishte “kemi me jau n xi jetën”, pa dashtë të përmend emra an alisti thotë që kjo de klaratë përveç që është e tu rpshme kjo shpejgon që op ozita është e ça korduar duke sht uar se e tillë ishte edhe de klarata e deputetes së PDK-së, Deliu-kodra për Gërvallen.

Be the first to comment on "An alisti nga Gjermania e kr ahason Gërvallen me gu ximin e Ibrahim Rugovës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*