Ardit Gjebrea sh err në mes të rrugës, del nga B MW X 5 dhe që llon të riun

Nje ngj arje aspak e z akonshme eshte pare sot ne rruget e Tiranes. Moderatori i nj ohur Ardit Gjebrea me sohet nga b urime te B W se ka pasur nje she rr me nje djale tjeter.
Nd iqen! vi deon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju ft ojmë të h apn! ma rket!ngu^n për pak sek’onda dhe shf aqen pa mjet ek skluz!ve…

De shmitaret thone qe ka qene i riu i cili ka ofe nduar mo deratorin e njohur Ardit Gjebrea dhe i ka bll okuar rrugen me makine.
Nd iqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju ft ojmë të ha pn! ma rket!ngu^n për pak sek’onda dhe shf aqen pa mjet ek skluz!ve…

Be the first to comment on "Ardit Gjebrea sh err në mes të rrugës, del nga B MW X 5 dhe që llon të riun"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*