Ata që kanë lindur mes viteve 1970-1990 duhet ta lexojnë patjetër këtë

1.Kur bridhnim në biçikletë nuk mbanim kokore.
2.Pinim ujë nga tubi i çezmës, dhe jo nga shishja me ujë mineral.
3.Kalonim orë të tëra duke ndërtuar karroca me kuzhineta dhe fatlumët që kishin pranë shtëpisë rrugë të r rëpirta, lëshoheshin, dhe në gjysmë të rrugës kujtoheshin që nuk kishin frena. Pas shumë pë rplasjesh, me mure e shkurre, mësuam të zgjodhnim problemin. Po, përplaseshim me shkurre, dhe jo me makina…

4. Dilnim të luanim, me të vetmin det yrim që të ktheheshim para se të perëndonte dielli. Nuk kishim celularë, kështu askush nuk na gjente dot… e pam endueshme.
5.Pr iteshim, thyenim ndonjë kockë, h umbnim ndonjë dhëmb, dhe askush nuk de nonconte për këta inci dente. Fa ji nuk ishte i askujt, f aji ishte i yni.

6.Hanim bukë me vaj, bukë me gjalpë, pinim ujë me sheqer dhe nuk kishim asnjëherë pr obleme me mbipeshën, sepse ishim gjithmonë në lëvizje duke luajtur.

7.Kur na binte në dorë ndonjë pije, e ndanim më katërsh. Pinim nga e njëjta shishe dhe askush nuk vd is.te pr ej kësaj.

8.Nuk kishim pl aystation, nintendo 64, xbox, videolojëra, televizion kabllor me 99 kanale, d olby s urround, celularë, ko mpjuterë, inte rnet… por në vend të kësaj, kishim shumë miq.

9. Dilnim, shëtisnim me biçikletë ose ecnim në këmbë deri tek shtëpia e s hokut, i binim ziles, ose thjeshtë hynim pa tr okitur, ai ishte aty dhe ne ia nismim lojës.

10.Po! Dilnim atje përjashtë! Në botën mizore! Pa një roje. Si ia bënim? Sajonim lojëra me shkopinj dhe topa, krijonim skuadra për të bërë një lojë. Jo të gjithë zgj idheshin për të luajtur, dhe ata që nuk zgj idheshin, nuk është se shkonin tek ps ikologu për të trajtuar tr aumën…

11.Disa st udentë nuk ishin të shkë lqyer si të tjerët, dhe kur h umbisnin një vit e përsërisnin. Askush nuk shk onte tek p sikologu, askush nuk v uante nga pr obleme të vë mendjes apo hiperaktivitetit. Thjeshtë bënte pak pushim dhe përsëriste vitin.Kishim liri, dës htime, s uksese, përgjegjësi… dhe mësonim t’i k ontrollonim.
Nese ju ngj alli sadopak no stalgji, sh perndajeni ne statuset tuaj ose bejini T ag miqeve!

Be the first to comment on "Ata që kanë lindur mes viteve 1970-1990 duhet ta lexojnë patjetër këtë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*