Av okati Koci shp ërthen nd aj BE: A bën h iç mos me h y në BE? Rr enca

Av okati i njohur kosovar, Arianit Koci, duket se nuk ka mu ndur të pë rmbajë veten nd aj Ba shkimit Evropian.
Ai i ka qu ajtur “rr enca” zy rtarët e la rtë të Bashkimit Evropian, derisa iu ka p ërmendur pr emtimet për li beralizim v izash.
“Çka po ma vy në me pasë punë me rr enca?” – ka shkruar më pas Koci.

Po ashtu, ai ka thënë “A ka mu ndësi h iç mos me h y në BE?” në një re agim të fr ikshëm.
Nuk dihet se çka e ka sh tyrë ko nkretisht z. Koci të shp ërthejë në këtë f ormë.

Be the first to comment on "Av okati Koci shp ërthen nd aj BE: A bën h iç mos me h y në BE? Rr enca"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*