Avdullah Hoti bëhet deputeti ve ndimtar për t’i siguruar ku orumin Vjosa Osmanit

She fja e deputetëve të VV-së, Mimoza Kusari, pak më parë mbajti një k onferencë për media ku përsëriti disa prej qëndrimeve të njohura për çë shtjen e pr esidentit. Ajo shpë rfaqi pa sigurinë e grupit të saj parlamentar në lidhje me qëndrimin e deputetëve të LDK-së në sallë. Por, kush është deputeti të cilit nuk po mund t’i lexohet qëndrimi?

VV ka dhënë in dikacione se ka ar ritur të sigurojë pj esëmarrjen në vo tim të 80 deputetëve. Por, qëndrimi i znj. Kusari Lila u duk shumë i pa sigurt. Ajo pë rmendi qëndrimin e LDK-së, por edhe qëndrimin e shp rehur nga disa deputetë të LDK-së in dividualisht.

Arben Gashi nga kjo parti së fundi e ka ko nfirmuar se do të marrë pjesë në se ancë. Por, ai nuk është mes tre deputetëve të LDK-së që kanë pasur më së shu mti pr obleme me znj. Osmani.

Be the first to comment on "Avdullah Hoti bëhet deputeti ve ndimtar për t’i siguruar ku orumin Vjosa Osmanit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*