Avokati njohur jep lajmin e madh: “Biden do ta o fron këtë gjë për Kosovën dhe Shqipërinë”

Avo kati shqiptar Spartak Ngjela, ka thënë se pr esidenti i ri amerikan Joe Biden, do të pë rbëjë ri si në pë rkrahjen pri mare të shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor.

Ngjela ka kr itikuar pr esidentin në largim Donald Trump për qa sjen e tij për idenë e shk ëmbimit të te rritoreve Kosovë-Serbi.

Ai ka pa ralajmëruar se do të publikohen pro vat se pse u shit politika shqiptare në Kosovë e Shqipëri për këtë çë shtje.

Sipas avokatit, pr esidenti Biden do të he dhë iden ë e tij për bashkimin kombëtar Shqipëri-Kosovë.

Be the first to comment on "Avokati njohur jep lajmin e madh: “Biden do ta o fron këtë gjë për Kosovën dhe Shqipërinë”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*