Bajqinovci për pr otestën e PDK-së: M otoja e pr otestës “në mb rojtje të h ajnisë”

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Mefail Bajqinovci, ka re aguar pas pa ralajmërimit të PDK-së se do të or ganizojë pr otesta kundër Qe verisë Kurti.

Bajqinovci thotë se PDK-ja është duke kë rkuar pr otestë ku ndër pr ojektli gjit për ko nfiskimin e pasurisë së pa jus tifikueshme.

“Mo toja e pro testës “Në mbr ojtje të ha jnisë”, ka shkruar Bajqinovci, pë rcjell Klan Kosova

Be the first to comment on "Bajqinovci për pr otestën e PDK-së: M otoja e pr otestës “në mb rojtje të h ajnisë”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*