Basha në pr obleme? D eklarata B0MBË: Ka inf ormacione se po punon me Ramën

Arben Imami, një pr ej d emokratëve që kërkon do rëheqjen e parevokueshme të Lulzim Bashës, tha sot në një d eklaratë për mediat, se kreu i PD-së po bën ne gociata të fshehta me Edi Ramën. Imami tha se negociatat mes Ramës dhe Bashës kanë nisur që pr ej 2017, dhe kanë sjellë dy dështime të mëdha për d emokratët, siç ishte hu mbja e zgj edhjeve të Pr illit, dhe atyre të 2017-tës.

Imami: Pyetjes suaj unë po i përgjigjem qartë, përpjekja për negociata ka nisur që në 17 Maj, ka dy d ështime të mëdhaja, që janë zgj edhjet e 2017 dhe 2021, vazhdimi i kësaj rruge dihet se ku na çon, në zgje dhjet e 2025 dhe më tej.

Disa prej figurave që kërkojnë largimin e Lulzim Bashës nga kreu i P artisë D emokratike, kanë dalë sot në një konferencë të përbashkët, ku kërkojnë d orëheqjen e parevokueshme të kryetarit të kësaj fo rce p olitile. Grupimi quhet “Për PD-në”, dje synon sipas Edith Harxhit, që lexoi një de klaratë të përbashkët, reformimin e kësaj f orce po litike.

Deklarata e plotë Shqipëria u p ërball me zgj edhjet e përgjithshme të 25 Pr illit, pas një qeverisje të ko rruptuar prej 8 vitesh, që e ka çuar vendin në varfëri. Ne jemi të vetëdijshëm që sh itblerja e v otës, përdorimi i ad ministratës, përdorimi i të dhënave personale, ishin vetëm një pjesë e ele mentëve që përcaktuan rezultatin zgj edhor, por ne jemi po ashtu të vetëdijshëm që PD nuk arriti që të mundësonte mbështetje më të madhe.

PD ka pasur re zultat të njëjtë me 4 vite më parë, PD nuk po garonte për vend të dytë, pjesëmarrja me 46% në zgj edhje është tregues domethënës që PD nuk frymëzoi, dhe as nuk si guroi mbështetje për f itore.

Ne jemi të vetëdijshëm që përgjegjësia e zgj edhjeve i takon drejtuesve të Partisë. Ata duhet të marrin përgjegjësi për h umbjen, pasi kanë shembullin e zotit Berisha. Dorëheqja e parevokueshme e Lulzim Bashës nga partia nuk është fundi i PD-së por fillimi i ringritjes së saj.

Mospjesëmarrja në Reformën te rritoriale, në zgj edhjet lokale, dalja nga parlamenti, ishin gabime të PD-së. Marrëveshja e 5 Ma jit, megjithë pasojat e saj, d ëmtoi në mënyrë të pakthyeshme PD-në dhe aleatët, brenda p artisë kry etari nuk mbajti përgjegjësi për h umbjen e 2017. Në 2019 u pë rjashtuan nga Kuvendi të gjithë ata që kishin ku ndërshtuar vendim ma rrjen, sërish lista ishte ajo e kryetarit.

Krye tari nuk kishte mësuar asgjë nga hu.mbja e 2017-tës, aktualisht Shqipëria është në duart e atyre që vendosin shu mëçka.

Be the first to comment on "Basha në pr obleme? D eklarata B0MBË: Ka inf ormacione se po punon me Ramën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*