Bekim Haxhiu: Jetoj me q era, e p aguaj 400 euro muajin

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, ka kr itikuar kryeministrin Kurti, për ndër rimin e vendbanimit të tij.

Haxhiu ka thënë se jeton me qe ra dhe se e pa guan 400 euro në muaj.
“Edhe unë jetoj me qera. 400 euro në muaj e pa guj qe ranë”, ka thënë Haxhiu në emisionin “Pr ime Time” në Kanal10.

Ai ka he dhur kr itika ndaj qe verisë ak tuale për ve primet e tyre në këto javët e para sa janë në p ushtet.
Haxhiu ka kr itikuar ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia, për me naxhimin e pa ndemisë CO VID-19.

Be the first to comment on "Bekim Haxhiu: Jetoj me q era, e p aguaj 400 euro muajin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*