Beogradi s’m und ta kthej më Kosovën, ata kanë ndërtuar shtet që 20 vite

Për pr oblemin mes Kosovës dhe Serbis, si dhe në shpresat e Beogradit në m arrëveshjen fi nale ka folur së fundmi, po litikani serb, Çedomir Jovanoviq.Jovanoviq njihet si p olitikan me qasje pro pë rendimore. Madje në Serbi c ilësohet si një nga të rrallët e kësaj natyre, shkruan l ajmi. n et.Në një intervistë për “Vecernji List”, Jovanoviq thotë se Serbia s’mu nd ta hu mbë dy herë të njëjtën gjë.

Ai thotë se duhet të p aguash çmim kur t ejkalon atë se çka është re alitet dhe nevojë.“Ne s’mund të h umbim një gjë për së dyti herë. Kam fr ikë se zgj uarja e fundit nga ëndrra për Serbinë e Madhe do të jetë e dh imbshme për shumëkë, por normalisht duhet të p aguash çmim kur te jkalon r ealitetin”, thotë ai.Jovanoviq tutje thotë se nuk ka asnjë rezolutë që m und ta rikthejë Kosovën.

“Ne po nd ihemi si një shtet që s’dijmë as çka veprojmë me veten tonë, lere më të dijmë çka të bëjmë me një milion e gjysmë shqi ptarë që 20 vite e kanë krijuar Kosovën e pavarur”, thotë ai.Siç shprehet ai, pr esidenti serb, Aleksander Vuçiq është i vetëm në zgj edhjen e pr oblemit me Kosovën.

Be the first to comment on "Beogradi s’m und ta kthej më Kosovën, ata kanë ndërtuar shtet që 20 vite"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*