Berisha p ublikon një video dhe bën d eklaratën e fortë: Po më thonë se në Lezhë janë blerë v otat

Pas çdo v ote pro PS-së në Lezhë, tek shfaqej në ekranin e madh, v ëzhguesit e o pozitës thërrisnin njëzëri “Ha shash!” ose “200 e uro!” – një mënyrë kjo për të pr otestuar e de nonc uar fe nomin e bl erjes së v otave që u shfaq edhe në këto zgj edhje.

Ish-Kr yeministri Sali Berisha ka pu blikuar v ideon që i kanë dërguar të rinjtë nga qendra e numërimit dhe që shënon një formë të rrallë de noncimi. “Kutia e fundit në KZAZ 2 në Lezhë, – tregon Berisha. – Gjatë numërimit të saj, vë zhguesit për çdo v otë 12, thërrasin Ha shash ose 200 e uro! Lexoni mesazhin dhe nd iqni videon e q ytetarit di xhital.”

Do ktor, unë jam …. nga Lezha, besoj më mbani mend. Ur oj të jeni mirë. Më nisi një vëz hgues yni këtë video l ive nga KZAZ nr. 13 në Lezhë në kutinë e fundit. Një r ealitet i h idhur, por r eal. Pas çdo vote të Rilindjes-Mavi ishte th irrja e vëzhguesve PD+LSI: Ha shash ose 200€.

Berisha p ublikon një video dhe bën d eklaratën e fortë: Po më thonë se në Lezhë janë blerë v otat

Be the first to comment on "Berisha p ublikon një video dhe bën d eklaratën e fortë: Po më thonë se në Lezhë janë blerë v otat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*