Berisha – VV’së: L eni p ërrallat. Kushdo që do të ishte në qe veri atëherë, do ta vo tonte Sp ecialen

Hisen Berisha lidhur me de klaratën e tij të fundit se Kosova mund të si gurojë ga rancë për l irinë me k usht të ish-kr erëve të U ÇK’së, thotë se këtë e ka bërë p ublike pas h eshtjes së in stitucioneve.‘’Nxj errja në publik u bë me tregu që këto ins titucione po duan të he shtin’’, tha ai në Kanal 1o.

Lidhur me de klaratat e Ve tëvendosjes se PDK vet e ka vo tuar Spe cialen, Berisha e ka këtë përgjigje.
‘’ Le ni pë rrallat. Kusho që ka qenë në qe veri atëherë, do ta vo tonte Sp ecialen’,

Be the first to comment on "Berisha – VV’së: L eni p ërrallat. Kushdo që do të ishte në qe veri atëherë, do ta vo tonte Sp ecialen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*