Bondsteeli Shqiptarë i tm errueshëm për Serbinë: Posedojnë edhe S isteme K undërajrore

Kujtojmë që ditë më parë është m arrë vendim që të ndërtohet baza us htarake në “Kodrën e Cërrnushës”, që do të përdoret nga pjesëtarët e FSK-së.

Ndryshe, Kodra e Cërrnushës është e lartë 1010 metra, dhe nga aty shihet si në pëllëmbë të dorës qyteti i Vushtrrisë, qyteti i Mitrovicës, qyteti i Mitrovicës së Veriut, Zveçani si dhe një pjesë e Zubin Potokut.

“Kuptohet që kjo bazë do ti ketë të gjitha ka pac itetet për mbr ojtjen te rr itoriale të Re p ublikës së Kosovës, por ende nuk dihet si stemi rak etor apo më mirë të themi ku ndër-ajror i cili do vendoset aty sipas disa inf ormacioneve, për shkak se kjo kodër është parë si pikë str ategjike nga FSK dhe e përshtatme për gjdo lloj si stemi, lloji i tyre nuk dihet por b esohet që s igurisht do jetë si stem i po rositur nga Amerika.”

Be the first to comment on "Bondsteeli Shqiptarë i tm errueshëm për Serbinë: Posedojnë edhe S isteme K undërajrore"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*