Bujanoc – La rgohet flamuri serb e ri kthehet flamuri ko mbëtar tek pë rmendorja e dë shmorit shqiptar

Flamuri serb ishte ve ndosur sot nga persona të pa id entifikuar në fshatin Konçul të Komunës së Bujanocit, në af ërsi të pë rmendores së dës hmorit të UÇ PM B-së, Fatmir Ibishi, pë rmendorja e së cilit edhe është dë mtuar.
Përmes një videoje në Fa cebook, i me njëhershëm ka qenë re agimi i zëvendëskryetarit të Bujanocit, Shqiprim Musliu, i cili edhe e ka la rguar flamurin serb nga aty dhe ka ve ndosur flamurin shqiptar.

“Prej këtu njoftoj fa ktorin ndë rkombëtar, ku pas pak ditësh është ma rrëveshja e Konçulit, le të jenë ata në dijeni se çdo ditë po pr ovokohen shq iptarët edhe në pjesët më të ndj eshme, pra tek dë shmorët. Bëj ap el që të pë rcillet ky mesazh”, tha Musliu.
Ai bëri ap el që të me rret se riozisht gje ndja e shqiptarëve dhe pr ovokimet që po u bëhen at yre atje.

Be the first to comment on "Bujanoc – La rgohet flamuri serb e ri kthehet flamuri ko mbëtar tek pë rmendorja e dë shmorit shqiptar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*