Çfarë po nd odh? Plas gr ushti mes numëruesve, dh unohet kr yetari i bashkisë

Pl as sh erri mes numëruesve të Pa rtisë S ocialiste në Rrogozhinë gjatë pr ocesit të numërimit.

B urime për n ewsbomb bëjnë me dije se she rri ka nisur fillimisht br enda KZAZ-së nr.43, por më pas n umëruesit janë p ërplasur f izikisht edhe në ambi entet e jashtme.

M ediat bëjne me dije se persona ende të p aidentifikuar kanë dh unuar edhe kr yetarin e bashkisë së Rrogozhinës, Eduard Memollën, ndërkohë që fo rca të shumta p olicie kanë mbërritur në ve ndngja rje dhe kanë sh oqëruar disa persona.

Be the first to comment on "Çfarë po nd odh? Plas gr ushti mes numëruesve, dh unohet kr yetari i bashkisë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*