Çka po nd odh? Qielli i Kosovës mbu shet me ob jekte të p anjohura

Qielli i Kosovës sonte është mb ushur me ob jekte të p anjohura.
Sipas ra portimeve, dyshohet që janë sat elitet të k ompanisë amerikane “Sp ace X”.
En de nuk ka nd onjë konfirmim zyrtar nga kompania amerikane në lid hje me këtë.

Vle n të th eksohet se edhe në të ka luarën, “Spa ce X” kishte lë shuar sa telitat mbi qiellin e Kosovës.
Indeksonline ka po stuar një video nga mo menti kur obj ektet e p anjohura kanë lëvizur mbi qiellin e Kosovës.

Be the first to comment on "Çka po nd odh? Qielli i Kosovës mbu shet me ob jekte të p anjohura"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*