Çollaku: Po të ishin Thaçi e Veseli në Kosovë, re zultati e zgje dhjeve do të ishin ndr yshe

Ish-sh efi i stafit të ish-pr esidentit Hashim Thaçi, Bekim Çollaku, ka folur për re zultatin e zgj edhjeve të 14 shk urtit që janë mba jtur këtë vit në Kosovë.

Ai ka thënë se kr eu i Vetëvendosjes, Albin Kurti, ka ga ruar si i vetmi li der në zgj edhjet e fundit.

“Kurti ka qenë i vetmi li der, pasi që të tjerët kanë pasur në kr ye persona të pa fo rmuar për li derë, an daj edhe rez ultati ka qenë ai. Askush nuk besoj se është ha bitur me fitoren e VV-së, por ka pasur mundësi të h abiten me numrat.

Normalisht, nëse Veseli e Thaçi do të ishin në Kosovë, re zultati i zgj edhjeve do të ishte krejt ndryshe dhe kjo është e pa diskutueshme”, ka thënë Çollaku në Klan Kosova.

Ai ka thënë se ka re fuzuar të futet në listën zgje dhore të PDK-së, pas zhvillimeve të fundit me Gjy katën Spe ciale.

Be the first to comment on "Çollaku: Po të ishin Thaçi e Veseli në Kosovë, re zultati e zgje dhjeve do të ishin ndr yshe"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*