Cramon jep l ajmin e madh: Shpresoj që l iberalizmi i v izave për Kosovën të mbyllet deri në fund të vitit

R aportuesja për Kosovë në P arlamentin Evropian, Viola von Cramon, ka mb ajtur një adr esim mbi “R aportin e Komisionit për Kosovën dhe Serbinë 2019-2020”.

Ajo fjalimin e saj e ka nisur duke thënë se pasi që v itin e kaluar nuk ka pasur një r aport, tash ai është bërë për dy vjetët e fundit.

“Kemi pasur bashkëpunim tejet të madh mes të gjitha grupeve nëpër takimet dhe e kanë pë rmbushur r aportin me bashkëpunimin e tyre. Kemi pë rcjell m esazhin e artë për Kosovën dhe int egrimin e Kosovës, të ardhmen e saj. Ka ende probleme para ndesh. Lu ftimi i ko rrupsionit është i nevojshëm. Është punë që duhet të sh tyhet përpara nga q everia e re që duhet të punojë për r end dhe ligj”, është shprehur von Cramon.

Be the first to comment on "Cramon jep l ajmin e madh: Shpresoj që l iberalizmi i v izave për Kosovën të mbyllet deri në fund të vitit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*