“Çumili”: Njerëzit e më dhenj si Cima li ndin në një 100 vjet, një!

Ak tori i njohur kosovar, Sevdail Radogoshi ka bërë ho mazhe për mikun e tij dhe ko medianin e ndj erë, Rasim Thaçi-Cima.Pas h omazheve, Radogoshi foli për media ku tha se “Cima” dhe “Leci” nuk kanë vde kur pasi jetojnë në ze mrat e popullit.

“Sot u nd a fi zikisht miku jonë, ar tisti i madh i sk enës, ar tisti i popullit u n da fi zikisht por do ta kujtojmë për jetë e m ot. Ai nuk ka vd ekur, as ai e as Leci, ata do të jetojnë në ze mrat e popullit se bënë shumë për popullin në kohën më të vë shtirë, këtë popull të vu ajtur e bënë me qe shë.

Kush ka qëndruar me Cimën, e ka njohtë atë. Njerëzit e më dhenj si Cima li ndin në 100 vjet – një”, ka thënë Radogoshi.

Be the first to comment on "“Çumili”: Njerëzit e më dhenj si Cima li ndin në një 100 vjet, një!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*