Çun Lajçi ‘Go det’ Ko mandantët “Ky Dhe Nuk F alet, Ky Dhe Nuk Sh itet!”, : E Sh itën Edhe Vetveten!

A ktori Çun Lajçi, i cili ka javë të tëra që po pë rballet me co vi d.-19, ka shkruar pë rsëri nga s pitali ku po qëndron i shtr irë.
Ai kësaj radhe ka kr itikuar kom andantët e pa rtive p olitike që sipas tij, e shi ten edhe vetveten e tyre.
Ai shkruan se nuk është krejt am h ak e as bu dalla jo, ku kërkon që mos të fla sin…

“Jo s’jeni te ve qe la, jeni sy shp la më që sk uqeni veç kur iu rr ehet te ne qj a e iu ha pet gropa. Atëherë iu çe lën sy të e iu bie ndë rmend gja ku i tri shkronjave e n’kor krr okisni: U Ç K, mos e pr ek! Taman si dikur kur ishte ai viti 99-të, e vj edhej e uz urpohej n’em nin e Li risë!”, shkruan Lajçi.

Be the first to comment on "Çun Lajçi ‘Go det’ Ko mandantët “Ky Dhe Nuk F alet, Ky Dhe Nuk Sh itet!”, : E Sh itën Edhe Vetveten!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*