Çun Lajçi: Nëse shp ëtoj nga Co vidi s’keni ne vojë me ma zma dhu fotografinë e as mem ble lule

Ak tori kosovar Çun Lajçi ka re aguar pas vde kjeve që po shë nohen në vend si pa sojë e koronavirusit.
Ai ka thënë se nëse shpë ton nga ko ronavirusi bëhet mirë sepse nuk kanë nevojë të ja rri sin fotografinë e as t’i blejnë lule.

“Nëse e ha n dre qi më shp ëtua nga vi rusi, keni shp ëtua edhe ju, se s’ka me iu ra ma llkimi që s’keni ba gja për mua”, shkruan ai ndër të tjera.
Postimi i tij i plotë:

Nëse
Nëse e ha n dr eqi me shpë tua nga Co vidi, bahet mirë për mua e bahet mirë edhe për juve.

– S’do t’keni nevojë me ma zma dhue fotografinë as me ble bu çetën me lule e me v u n’shkallët e te atrit të fotografia ime e zve rdhueme!

Po
Kam thanë, Drelajt janë la rg me ardhë ju mbas ku fomës sime!
Atje ka zogj e njerëz s’me duhen!

Njeni kur m’pa me libra n’rrugë, n’Kumanovë m’duket, me shkroi: Me kalua kah shtëpia ime me këto libra, të ndj eki me q en deri n’Pejë!

Mos i thashë se lodhet q eni, se unë n’rrugë kam li ndë e n’rrugë kam me vde kë!

Nëse e ha n dr eqi më shpë tua nga vi rusi, k eni shp ëtua edhe ju, se s’ka me iu ra ma llkimi që s’keni ba gja për mua, (s’kam dashtë ma shtrim sa për fotografi) se vet kamë dashtë me m’pë rcjellë zogjët, e me vde kë tue kn ua me mua!

Be the first to comment on "Çun Lajçi: Nëse shp ëtoj nga Co vidi s’keni ne vojë me ma zma dhu fotografinë e as mem ble lule"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*