Çun Lajçi për Arben Gashin: Q eshjen e ka të tha rtë mu si gj arpni kur k afshon!

Ak tori Çun Lajçi kohën e fundit ka filluar të shkruajë shumë edhe për po litikë.
Kësaj ra dhe, ai ke shkruar për de putetin e LDK-së, Arben Gashin.

Ai përmes një p ostimi në Fa cebook, thotë se, Gashi veç pret kush kujt po ia sha në na nën e me d al në oborr të Kuvendit me mb ajt k onferencë, që sipas tij, me lu ajt Gjorgj Kllunin.
Ai shton se qes hjen e ka të th artë dhe e donë Kosovën mje gull.

Be the first to comment on "Çun Lajçi për Arben Gashin: Q eshjen e ka të tha rtë mu si gj arpni kur k afshon!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*