Çunat e Londrës të bëhen gati! Aeroporti i Kukësit së shpejti nis fl uturimet, çm ime konkurruese (Pamjet)

Kr yeministri Rama ka l ajmëruar se së shp ejti nisin fl uturimet në ae roportin e ri në Kukës. Për të parë se si është gjendja në këtë a eroport dhe a kanë përfu nduar pu nimet, atje ndo dhej gazetarja jonë Kristi Gongo.

Ae roporti Nd ërkombëtar i Kukësit do të jetë ae roporti i dytë civil në Shqipëri, ndod het rreth 3.5 km në d alje të qytetit të Kukësit dhe pritet që brenda kësaj jave të jetë funksional. Avioni i parë që do të ulet në p istën ajrore të Kukësit pr itet të jetë ai me pasagjerë nga Londra.

Dr ejtori i Përgjithshëm i Ae roportit të Kukësit, Altin Progonati, tregoi për Top Channel të gjithë investimet që janë kryer në këtë ae roporti dhe foli në li dhje me infr astrukturën.

“Ky është një investim i dy kompanive shqiptare, një investim që në total kap shifrën e mbi 22 milionë eurove. Struktura është pothuajse e përfunduar. Këtu ndodhemi në zonën e check-in, pritet të përfundojë shumë shpejt”, tha ai.

Be the first to comment on "Çunat e Londrës të bëhen gati! Aeroporti i Kukësit së shpejti nis fl uturimet, çm ime konkurruese (Pamjet)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*