Dу o fiсerë р oliсie janë kapur duke u р uthur për 20 minuta në makinë

Dy o ficerë po licie kanë kërkuar f alje pasi u kapën duke u puthur për 20 minuta në një park Inc identi i nd odhur në Bl ackburn, Lancashire Angli, përfshiu një o ficer në d etyrë dhe një o ficere jo në orar të punës.

Një d ëshmitar i cili filmoi një pjesë të inc identit pr etendoi se ata ishin duke u p uthur për 20 minuta dhe ka kr itikuar sjelljen e tyre. Policia e Lancashire thotë se o ficerëve u është folur dhe kanë kërkuar f alje për sjelljen e tyre.

Një d ëshmitar pr etendoi se ç ifti fillimisht ishin në makinat e tyre dhe po flisnin me njëri-tjetrit, por më pas o ficerja femër u fut në m akinën e o ficerit.

“Ata ishin duke u p uthur në makinë, fytyrat e tyre ishin duke u p ërplasur. Ata ishin ulur në makinë për rreth 20 minuta. Ky është një o ficer p olicie në detyrë i ulur në një makinë për 20 minuta duke bërë gjeste të pahijshme. Kjo më b ezdisi. Njerëzit po kalonin pranë dhe po hidhnin një vështrim të d yfishtë në automjet dhe po mendonin nëse kjo po ndodh vërtet “, është shprehur d ëshmitari.

Një zëdhënës i P olicisë së Lancashire tha për Mirror: O ficerëve u është folur dhe kërkuar f alje për sjelljen e tyre dhe kanë kuptuar se si m und të j etë interpretuar kjo, çështja tani është mb yllur.

Be the first to comment on "Dу o fiсerë р oliсie janë kapur duke u р uthur për 20 minuta në makinë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*