Daut Haradinaj dr idh qe verinë Kurti a jeni no rmal more ju e mb yllet shtetin tash edhe mediat a ?

Daut Haradinaj ka re aguar pasi Pro kuroria The melore e Prishtinës ka au torizuar P olicinë që të in icioje rast në dr ejtim të ve prës pe nale “Zbu lim i fsh ehtësisë zyrtare” dhe in tervistimit që po licia i bëri sot dr ejtorit të Insajderit, Parim Ollurit.

Haradinaj duke iu re feruar Vetëvendosjes ka thënë se pasi e mby lli shtetin po te nton të bëj të njëjtën gjë edhe me mediat.

Be the first to comment on "Daut Haradinaj dr idh qe verinë Kurti a jeni no rmal more ju e mb yllet shtetin tash edhe mediat a ?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*