‘’Dëgjojeni mirë’’, Meta sërish p aralajmërim për gj yqtarët e pr okurorët: Një pikë g jaku të d erdhet nesër, por edhe l oti, mj erë ju!

Pr esidenti i Shqipërisë, Ilir Meta ka p aralajmëruar sërish gj yqtarët e pr okurorët për zgj edhjet e 25 pr illit.

Ai i bën th irrje ta dëgjojnë mirë Pr esidentin, se nëse nesër d erdhet një pikë gj aku ose l oti, mjerë ata.

Meta ripërsërit se nesër d uhet të jetë F esta e De mokracisë.

STATUSI NGA ILIR META

Të dashur Pr okurorë dhe Gj yqtarë! Dëgjojeni mirë Pr esidentin e Republikës!

B ll d ëgjuat përfaqësuesin e Ndr angheta-s, Don Agaçion.

Nëse jo, një pikë gj aku të d erdhet nesër, por edhe një pikë l oti, mj erë ju!

Nesër duhet të jetë Fe sta e De mokracisë!

Be the first to comment on "‘’Dëgjojeni mirë’’, Meta sërish p aralajmërim për gj yqtarët e pr okurorët: Një pikë g jaku të d erdhet nesër, por edhe l oti, mj erë ju!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*