Del So ndazhi I Fundit Për Zgje dhjet/ Kush Fiton Në 25 Pr ill

Në këtë so ndazh ku është përdorur me todologjia e stu dimit sa sior ku janë pyetur 1 mijë persona nga data 27 ma rs e deri më 9 pr ill.
Sipas këtij so ndazhi, del se qytetarët janë shumë të in teresuar që të vo tojnë në zgj edhjet pa rlamentare të 25 pr illit.

Ky sondazh nxj err se Partia Demokratike e Shqipërisë në kr ye me Lulzim Bashën do të dalë f ituese e zgje dhjeve parlamentare të 25 pr illit.

Në pyetjen: “Nëse zgje dhjet do të mbaheshin sot, për cilën parti do të vo tonit?
44.7% e pjesëmarrësve kanë zgj edhur Partinë Demokratike të Shqipërisë – Ale anca për Ndryshim në krye me Lulzim Bashën. 42.5% kanë zgjedhur Partinë Socialiste në krye me Edi Ramën dhe 11.3% janë pë rcaktuar për Monika Kryemadhin me Lëvizjen Socialiste për In tegrim.

Be the first to comment on "Del So ndazhi I Fundit Për Zgje dhjet/ Kush Fiton Në 25 Pr ill"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*