Deputetja e VV harron ambasadën në Jerusalem, kërkon l iri për Palestinën

Edhe një deputete e VV-së është so lidarizuar me popullin pa lestinez pas in cidenteve të fundit në Jerusalem dhe Gazë.
Bëhet fjalë për de puteten me emrin Fjollë dhe mbiemrin Ujkani.

Ajo në fotografinë e parë të publikuar shkruan “Fr ee Pa lestinë” [Çl irojeni Palestinën], derisa në të dy tën ka nd arë një ra portim ku tregohet se bo mbardimet e Izraelit në dre jtim të Ga zës kanë shk aktuar vr asjen e nëntë fëmijëve.
Qe veria e Re publikës së Kosovës tanimë ka ve ndosur që am basada e Kosovës të jetë në Jerusalem, duke e njohur kështu Jerusalemin me te rritoret e pu shtuara si kryeqytet të Izraelit.
Vetëvendosje me Kurtin kishte pasur që ndrim krejtësisht të ku ndër dikur.

Be the first to comment on "Deputetja e VV harron ambasadën në Jerusalem, kërkon l iri për Palestinën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*