Dha j etën duke shp ëtuar të tjerët, Arjan Sala shpallet…

Arjan Sala, i cili s akrifikoi jetën e tij për të shp ëtuar disa persona të tjerë, është shp allur ditën e sotme “D ëshmor i A tdheut”.

Titulli për 32-vj eçarin është dhënë nga mi nistri i Mbr ojtjes, Niko Peleshi dhe pr itet që t’i d orëzohet familjes së të ndj érit nga kr yeministri Edi Rama.

Arjan Sala u fut mes zj àrrit në ma gazinën e “Casa Italias” për t’ju shp ëtuar jetën 20 pu nonjësve të tjerë. 32-vj eçari u nx òr i p ajetë 2 ditë më parë, pas disa ditësh kërkime nga zj àrrëfíkësja.

Eksp ertiza p arapràke ka zb ùluar se zj àrri është nd ézur për shk àk të një shk éndije el ektrike në kabllin e një ll àmbe neoni.

Sipas “R eport Tv”, shk éndijat e nd ézura pas d eféktit kanë r énë mb í disa rroba s intetike duke hapur fl àkë të shumta.

Teksa punëtorët e “Casa Italia-s” ishin duke pr itur kamionin e mb ùshur me mallra, kanë nisur fl ùkët e para. Fillimisht për të sh uùjtur flùkët kanë ndërhyrë punonjësit e s igurisë, mes tyre edhe 32-vj eçari.

Ata ia dolën të sh uànin fl àkët por jo vatrën, ndaj zj arri u r iaktivizua disa minuta më pas.

I riu Arjan Sala ishte i pari që hyri në brendësi të magazinës për të shuàr fl àkët dhe t éntoi të dilte nga dera e emé rgjéncës, mirëpo errësira dhe tymi e p enguan, ndaj ai u rr ézua dhe e pati të pamundur të dilte që aty, duke mbetur fatk éqésisht i vd ekur.

Arjan Sala, 32 vjeç, prej vitesh punonjës s ecurity, ishte babai i një fëmije të m ítur.  Ai j etonte me bashkëshorten, djalin, nënën dhe të atin. Familjes i ka s iguruar të ardhura që në mo shën 18 vj eç, kur nisi edhe punën e parë. pr opozimin e p refektit”

Be the first to comment on "Dha j etën duke shp ëtuar të tjerët, Arjan Sala shpallet…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*