Dhí mbje e madhe! I riu shqiptar j ep shp irt në m es të rrugës, ishte 22 vjeç vetëm dhe e m ori para kamioni

Një 22-vjeçar ka hu mbur jetën trag jikisht në Itali, pasi është aks identuar me mj etin e tij në rrugën Cassino-Formi.
Aks identi fa tal për të riun Alesio Veseli, teksa ai po ng iste mje tin e tij “A lfa Ro meo” dhe u pë rplas me një kamion. Si rezultat i përp lasjes së fo rtë, 22-vjeçari Veseli hu mbi je tën në vend.

Ndërsa në ven dngjarje shkuan menjëhere zj arrfikësja dhe ambulanca, por i riu kishte nd ërruar jetë. Ka rabinierët po he tojnë shk aqet e aks identit, i cili rezultoi fa tal për të riun shqiptar.

Be the first to comment on "Dhí mbje e madhe! I riu shqiptar j ep shp irt në m es të rrugës, ishte 22 vjeç vetëm dhe e m ori para kamioni"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*