Donika Gërvallës i vjen mbështetja e f uqishme: “B ishat e e gra janë ç artë, po bëjnë yrysh e po shkojnë si pa k okë”!

Një fushatë e e gër e s ulmeve po vazhdon nd aj Mi nistres së Jashtme të Kosovës, Donika Gërvallës, e cila kishe thënë se do ta nd ihmojë Gj ykatën Sp eciale me m ateriale.

Donika kishte d eklaruar se në Sp eciale do të dërgoj m ateriale ku ndër Hashim Thaçit e Kadri Veselit.

Madje edhe pas su lmeve ajo u shp reh se do të kërkoj dr ejtësi për v iktimat.Nd aj de klaratave të saj kanë v ërshuar r eagimet e ku ndërshtarëve p olitikë, por që nuk janë duke m undur që ta zmbr apsin atë.

Për këtë ç ështje, prof. Dr. Binak Maxharraj shprehet se, që nga h umbja e zgj edhjeve të 14 shk urtit 2021, “PDK ka mbetë si b ishë e e gër”.

Sipas tij, PDK-ja është bërë si e ç artur, është ç orientuar nga të gjitha anët.

Be the first to comment on "Donika Gërvallës i vjen mbështetja e f uqishme: “B ishat e e gra janë ç artë, po bëjnë yrysh e po shkojnë si pa k okë”!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*