Duda Balje: Jam b esimtare e de votshme, Ramazanin e agj ëroj me k ënaqësi

Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga ko munitetet jo shu micë, Duda Balje, në një in tervistë për Gazetën Online ‘Re porteri.net’ ka folur edhe për muajin e she njtë të Ramazanit.

Ajo ka bërë të ditur se është be simtare e de votshme dhe e agj ëron Ramazanin, shkruan Reporteri.net.
“Unë jam be simtare e de votshme. Ramazanin e agj ëroj me pl ot kë naqësi dhe lu mturi.”, ka thënë Balje.
Në in tervistën dhënë për Reporteri.net, deputetja Balje ka folur edhe për tema të tjera, siç janë vo ta e saj për Qe verinë Kurti.

Be the first to comment on "Duda Balje: Jam b esimtare e de votshme, Ramazanin e agj ëroj me k ënaqësi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*