Dy vëllezër e kth ejnë banesën që iu dh urua si djem dë shmori

Erdhën nga Italia, ku jetojnë edhe ve projnë tash e një d ekadë.

Dy djem nga Ozdrimi i Skenderajt, gjatë ditës së enjte vendosën që ta ri kthejnë banesën so ciale që Komuna e Skenderajt ia dha në shf rytëzim në vitin 2009, si fëmijë të dë shmorit Muhamet Musliu.

Ardiani e Kastrioti, që tashmë jetojnë dhe pun ojnë në Itali, kanë kri juar kushte më të fav orshme për jetë. Ndërsa, pas publikimit të këtij lajmi në rrjetet sociale, dy shja mori qindra mesazhe ur imi për gje stin e bërë.

E gjitha kjo, për të parin e Skenderajt, ishte mjaft be fasuese dhe te jet emo cionuese, duke e sht
yrë që ta publikojë këtë moment të rr allë edhe në rr jetet sociale.

Të rritur nga gjy shërit e ax hallarët, pasi dy pri ndërit i hu mbën në lu ftën e fu ndit në Kosovë, Ardiani e Kastrioti shpre sojnë që ve ndstrehimi që e shf rytëzuan për af ro një de kadë, t’i takojë një fa miljeje siç ishin kohë më parë edhe vetë këta.

E banesa që e shf rytëzuan për 11 vite, brenda dy javësh pritet të bëhet me banorë të rinj.

Be the first to comment on "Dy vëllezër e kth ejnë banesën që iu dh urua si djem dë shmori"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*